993R Spark Free Generator Bar

Model 993R je vysoko výkonná generátorová lišta pre použitie s vysokonapäťovými statickými generátormi vysokého napätia 30 kV a 50 kV Meech.

Odporovo spojené emitorové piny poskytujú plynulú a kontrolovanú prevádzku bez iskier aj pri prerušovaných aplikáciách

Datasheet PDF

MEECH