Dýza 261v2-¼-SLOT Ion Nozzle

Dýza 261v2-1 / 4-SLOT poskytuje úzky prúd ionizovaného vzduchu. Je ideálna na oddeľovanie listov v tlačiarenských aplikáciách stohových podávačov.

Pomocou voliteľnej montážnej konzoly môže byť tento veľmi kompaktný ionizátor namontovaný v pracovnej oblasti podávača  listov.

Je napájaná DC regulátorom Meech Model 233v3, 233v4, 977CM alebo 977v3.

Datasheet PDF

MEECH