Dýza 261v2-¼OUT Ion Nozzle

Dýza model 261v2-1/4OUT Ion Nozzle je malý robustný in-line ionizátor. Pripojenie vstupu vzduchu 6 mm a pripojenie výstupu ¼“ umožňujú integráciu do existujúcich plastových potrubných systémov.

Pri použití v automatizovaných čistiacich strojoch 261v2-1/4OUT ionizuje prúdenie vzduchu, ktoré sa potom používa na čistenie a neutralizáciu kontajnerov a komponentov.

Je napájaná DC regulátorom Meech Model 233v3, 233v4, 977CM alebo 977v3.

Datasheet PDF

MEECH