Dýza 261v2 – BULKHEAD Ion Nozzle

Dýza 261v2-Bulkhead poskytuje jednoduchý spôsob vstrekovania ionizovaného vzduchu do potrubia alebo uzáverov. Stlačený vzduch je pripojený pomocou 6 mm prívodu. Tryska je namontovaná cez stenu potrubia alebo plášťa pomocou závitového výčnelku, ktorý je zasunutý z vnútra potrubia.

Tryska sa často používa na neutralizáciu materiálov v potrubných systémoch prepravy materiálu aby sa zabránilo zablokovaniu.

Je napájaná DC regulátorom Meech Model 233v3, 233v4, 977CM alebo 977v3.

Datasheet PDF

MEECH