Vysokonapäťový zdroj Hyperion 907

Hyperion 907 je moderný sieťový zdroj. Je kompatibilný so všetkými AC ionizátormi Meech. Napájanie 24V DC produkuje nastaviteľný výstup až 7kV striedavého prúdu.

Elektronický obvod je vybavený monitorovaním prúdov iónov. To poskytuje operátorovi možnosť lokálne a vzdialene sledovať upozornenia na čistenie ionizačného zariadenia. Čistenie je životne dôležitá údržbová operácia, ktorá zabezpečuje dobrý ionizačný výkon. Ďalšou výhodou elektronického ovládania je nastaviteľný výstupný balanc, ktorý po prvýkrát umožňuje použitie AC ionizátorov na citlivých aplikáciách elektroniky.