Hyperion BarMaster Remote Programmer

Hyperion BarMaster je programátor navrhnutý na pripojenie k akémukoľvek produktu rady Hyperion Meech.

BarMaster sa dočasne pripája s napájaním 24V do lišty a umožňuje nastavenie výstupu a upozornenia na čistenie Pinov. Po dokončení programovania sa zariadenie BarMaster odpojí a po opätovnom pripojení na napájanie je ionizátor Hyperion pripravený pracovať v naprogramovaných nastaveniach.

Datasheet PDF