Hyperion Distance Sensor for Hyperion 971IPS

Snímač vzdialenosti je vhodný pre spätnú väzbu s lištou 971IPS a je navrhnutý tak, aby automaticky nastavil výstupnú frekvenciu, aby zodpovedala cieľovej vzdialenosti. Znižuje frekvenciu, ak je cieľ vzdialený a zvyšuje ju, keď je cieľ bližšie.

Snímač vzdialenosti Hyperion je navrhnutý tak, aby fungoval, keď sa vzdialenosť od cieľa neustále mení, čo umožňuje optimalizáciu výkonu 971IPS.

Obráťte sa na distribútora spoločnosti Meech ohľadom tejto inštalácie.

Datasheet PDF