Hyperion Feedback Sensor for Hyperion 929IPS and 971IPS

Náš spätnoväzbový systém s uzavretou slučkou využíva nastaviteľný balanc pulzných DC ionizačných systémov.

Systém pozostáva z lišty Hyperion 929IPS alebo 971IPS, ktoré umožňujú spätnú väzbu. Snímač je pripojený k lište a s vysokou presnosťou sníma statické napätie na páse v smere pohybu za ionizačnou lištou.

Vďaka tomuto meraniu sa automaticky upraví rovnováha výstupu tak, aby sa dosiahla úplne neutrálna štruktúra. Jedná sa o nepretržitý proces, ktorý neustále meria a prispôsobuje nastavenia na dosiahnutie najlepšej eliminácie náboja za všetkých okolností.

Obráťte sa na distribútora spoločnosti Meech ohľadom tejto inštalácie.

Datasheet PDF