IonRinse™

Systém IonRinse kombinuje výkonnú AC ionizáciu, vlastný navrhnutý rozdeľovač prúdenia vzduchu a vysokokvalitnú inline filtráciu, ktorá zabezpečuje dokonalé oplachovanie ionizovaným vzduchom.

Ionizovaný vzduch s vysokou rýchlosťou opúšťa hlavnú jednotku IonRinse prostredníctvom rozdeľovača prúdenia vzduchu. Riadenie prúdu vzduchu spojeného s neutralizáciou statického náboja uvoľňuje kontamináciu z nádoby, ktorá sa extrahuje do inline filtračnej jednotky. Vyfukovacie a vákuové prúdy vzduchu sú zabezpečené centrálnou jednotkou na odsávanie, vákuum a filtráciu.

Účinnosť čistenia je maximalizovaná tým, že kontajner je úplne obrátený (otvorený smerom nadol), keď prechádza cez hlavu IonRinse.

Demonštračné video dokazuje, aký účinný je IonRinse pri odstraňovaní múky z nádobky.

Datasheet PDF
MEECH