IonRinse™

Idea vzduchovej oplachovacej technológie s ionizáciou bez potreby použitia vody umožnila spoločnosti Meech začať vyrábať vzduchový oplachovač vnútra rôznych obalov, ktorý ponúka výrazné úspory energie a lepšiu udržateľnosť výslednej kvality v porovnaní s tradičnými priemyselnými systémami oplachovania vodou.  

IonRinse™ je ideálnym riešením pri čistení a oplachu rôznych obalových materiálov pre rôzne priemyselné odvetvia ako je napríklad potravinárstvo.

 

IonRinse

IonRinse™

Systém IonRinse kombinuje výkonnú AC ionizáciu, vlastný navrhnutý rozdeľovač prúdenia ...