EX zariadenia na elimináciu statického náboja

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom sú definované ako miesta, kde môžu existovať nebezpečenstvá požiaru alebo výbuchu kvôli horľavým plynom, parám horľavých kvapalín, horľavým parám vytvorených kvapalinou, horľavým prachom alebo zápalnými vláknami / pilinami prítomnými vo vzduchu v množstvách dostatočných na výbušnú alebo zápalnú zmes. Elektrické zariadenia, ktoré sa inštalujú v takto klasifikovaných miestach, by mali byť špeciálne navrhnuté a testované, aby sa zabezpečilo, že nespôsobia výbuch v dôsledku iskrenia kontaktov alebo vysokej povrchovej teploty zariadení. Skupina Meech EX bola testovaná tak, aby spĺňala tieto špecifické požiadavky.

 

233v4_HL

Hyperion 233v4 HL Pulsed DC Controller

Pulzný DC regulátor Hyperion 233v4 HL je kompaktná jednotka, určená ...
977HL

977HL Hazardous Area Ioniser Controller

DC kontroler 977HL sa používa s ionizačnými lištami do nebezpečného ...