Hyperion 233v4 HL Pulsed DC Controller

Pulzný DC regulátor Hyperion 233v4 HL je kompaktná jednotka, určená hlavne na priame napájanie dvoch pulzných DC ionizátorov Meech 924EX. Ak sa vyžaduje viac ionizátorov, môžu byť pripojené cez rozbočovače.

Model 233v4 HL obsahuje všetky možnosti nastavenia a monitorovania, ktoré by ste od produktu Hyperion očakávali. Je plne kompatibilný s BarMaster. Výstupné napätie, frekvencia a Balanc je možné nastaviť tak, aby vyhovovali obzvlášť náročným aplikáciám a veľmi citlivým materiálom nachádzajúcim sa v zónach EX.

Kľúčovým prvkom technológie 233v4 HL je technológia monitorovania iónových prúdov, ktorá umožňuje lepšiu kontrolu ionizačného výkonu monitorovaním účinnosti ionizačného výstupu. Toto je podporované integrovanými výstupnými signálmi, ktoré upozorňujú prevádzkovateľov na potrebu čistenia pripojeného ionizátora, aby sa dosiahol maximálny výkon.

Datasheet PDF