Statická elektrina

Fyzikálny jav statickej elektriny poznáme už 1000 rokov, stretol sa s ním každý. Správne využitie statiky môže priniesť do výrobného procesu rôzne benefity. V oblasti kontroly statickej elektriny ponúkame našim zákazníkom riešenia a produkty, ktoré zabezpečia dokonalú elimináciu elektrostatického náboja, alebo naopak jeho kontrolované generovanie. Správne pochopenie a kontrola statickej elektriny pomohli spoločnosti Meech stať sa lídrom na trhu v tejto oblasti už od 60. rokov 20. storočia.

Spoločnosť Meech vyrába a dodáva širokú škálu výrobkov, ktoré zabezpečujú meranie statickej elektriny, ESD ochranu, generovanie statického náboja, riadenie a elimináciu statického náboja.

 

915

AC zariadenia na elimináciu statického náboja

Normálne sieťové napätie 240V, 50 Hz je transformované typicky na ...

Skupina zariadení Hyperion na elimináciu statického náboja 

Rada zariadení Hyperion je najnovšou revolučnou radou produktov eliminácie statického ...

Zariadenia na meranie statického náboja

Rozsah meracích prístrojov spoločnosti Meech bol navrhnutý tak, aby poskytoval ...

DC zariadenia na elimináciu statického náboja

DC technológia umožňuje kontrolu frekvencie a rovnováhy iónov (relatívny podiel ...

EX zariadenia na elimináciu statického náboja

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom sú definované ako miesta, kde môžu ...

Generovanie statickej elektriny

Generácia statického náboja vytvára riadený statický náboj na nevodivom materiáli, ...

Ostatné zariadenia na elimináciu statického náboja

Pasívne eliminátory poskytujú jednoduchú metódu na zníženie vysokých hladín statického ...