Hyperion 233v4 Pulsed DC Controller

Pulzný DC regulátor Hyperion 233v4 je kompaktný a výkonný regulátor 15kV, ktorý je navrhnutý na pripojenie dvoch DC  ionizátorov systému Hyperion od firmy Meech. Ďalšie ionizátory, môžu byť pripojené cez rozbočovače. Všestrannosť a flexibilita zariadenia 233v4 ho robia vhodným na použitie v širokej škále odvetví s výhodou jednoduchej inštalácie a nastavenia.

Model 233v4 je vybavený všetkými možnosťami nastavovania a monitorovana, ktoré by ste od produktu Hyperion očakávali. Je plne kompatibilný s BarMaster. Výstupné napätie, frekvencia a balanc sa dajú nastaviť tak, aby vyhovovali obzvlášť náročným aplikáciám. Nastaviteľné výstupné napätie je obzvlášť užitočné pri veľmi citlivých aplikáciách, ako sú napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v čistých priestoroch.

Kľúčovým prvkom zariadenia 233v4 je technológia monitorovania ionových prúdov, ktorá umožňuje lepšiu kontrolu ionizačného výkonu monitorovaním účinnosti ionizačného výstupu. Toto je podporované integrovanými výstupnými signálmi, ktoré upozorňujú prevádzkovateľov na potrebu čistenia pripojeného ionizátora, aby sa dosiahol maximálny výkon. Napríklad, ak výkon klesne, blikajúca červená LED dióda upozorní operátora na potrebu čistenia zariadenia.

Datasheet PDF