Hyperion 971IPS-30 Extra Long-Range Pulsed DC Ionising Bar

Hyperion 971IPS-30 je napájaný integrovaným napájacím zdrojom napájania (IPS) +/- 30 kV, čím sa stáva najsilnejšou ionizačnou lištou v rade Meech.

Model 971IPS-30 vyhovuje aplikáciám s veľmi dlhým dosahom s pracovnou vzdialenosťou 450 až 1500 mm.

Vďaka technológii monitorovania iónového prúdu ktorý lokálne ale aj vzdialene dáva informáciu o potrebe čistenia lišty je udržiavaná vysoká výkonnosť. Programátor Hyperion BarMaster môže byť použitý na nastavenie frekvencie a balancu.

Datasheet PDF